Dobrovoľníci nie sú platení. Nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie."

ZÁKLAD: DOBROVOĽNÍCTVO

My z Dedinkova tvoríme team ľudí, odhodlaných spoločne hľadať to podstatné, čo dáva životu zmysel. Poznávame, aké je krásne si pomáhať, navzájom sa potešovať, vymieňať si skúsenosti, nezištne budovať dielo, ktoré bude slúžiť širšej komunite: Pretože len keď dávame, nadobúdame,  len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých...

NAŠE PRAVIDLÁ:

- vzájomný rešpekt a tolerancia bez posudzovania
- dobrá nálada
- otvorená komunikácia
- rovnocennosť medzi členmi navzájom
- zodpovedný prístup k prideleným úlohám

- počas pobytu v Dedinkove tréning fungovania bez internetu a online hier

image
image

NAŠE AKTIVITY

Zakladateľkou a hýbateľkou Dedinkova je Zuzana, ktorá kúpila starý dom v Hornej Súči. Zámerom bolo opraviť ho podľa niekdajších techník a využívať pôvodné materiály, aby sa v areáli návštevníci cítili ako u starej mamy na dedine.

Od začiatku však Zuzka vedela, že si domček nechce nechať len pre seba. Tak vzniklo 16. marca 2020 Občianske združenie Dedinkovo.  
Postupne opravili dlážky, omietky, urobili novú strechu. 

Vo vstupnej miestnosti, ktorá slúži ako kuchyňa, sa obnovila klasická pôvodná pec s rúrou na pečenie chleba. Ďalšia izba, kde bývala maštaľ, sa premenila na krásnu veľkú miestnosť s novými hlinenými omietkami a tvrdenou hlinenou dlážkou z viacerých vrstiev.

Domček už slúži komunite a je stále čo vylepšovať.